krachtstokken            

oer oer en nog eens oer


Een oeroude traditie. Bij oervolkeren o.a. indianen, werd intensief gebruik gemaakt van rituele voorwerpen: trommels, kostuums en krachtstokken die versierd en beschilderd werden.


verbinden met de krachtstok


Hoe leuk is dit, gewoon bezig zijn met een stok en je fantasie de vrije loop laten gaan. De stokken hebben we verzameld uit het bos en gedroogd. Voor we beginnen zoek jij die krachtstok uit die bij jou past. Een krachtstok maak je, met een bepaalde intentie, dit kan zijn het versterken van een eigenschap in jezelf, openheid, zelfvertrouwen, verbinding of geeft je energie. Je stopt jouw energie in de stok met de intentie deze te gaan gebruiken voor de kracht die je nodig hebt.


je gevoel uitdrukken


De stok op jouw manier beschilderen en welke betekenis heeft het voor je. Welke keuzes maak je. Laat je een stuk hout open of verf je de stok totaal. Gebruik je kleur of zwart-wit, stippen of in vlakken of symbolen. Heerlijk om bezig te zijn met de natuur en het oerhout. Een goede manier om je hoofd leeg te maken en even bij jezelf stil te staan. De rust te genieten en ondertussen heerlijk met verf en kleur te spelen.
Een workshop voor jong en oud, nog nooit een penseel in de handen gehad? Geen probleem ik geef advies voor een goed resultaat en jouw krachtstok begeleid je naar huis.

Meer informatie, onder info en prijzen!

 

Ur Ur und nochmals Ur


Eine uralte Tradition. Bei Urvölkern u.a bei den Indianern werden rituelle Objekte, Trommeln, Kostüme und Kraftstöcke intensiv verziert und bemalt.


Verbindung mit dem Kraftstock


Wie schön ist es, sich nur mit einem Stock zu beschäftigen und seiner Phantasie freien Lauf zu lassen. Die Stöcke haben wir im Wald gesammelt und getrocknet. Bevor wir anfangen, suchst du dir einen Stock aus, der zu dir passt. Einen Kraftstock machst du mit beispielhafter Intensität, dies bedeutet: Das Verstärken einer deiner Eigenschaften wie z.B Offenheit, Selbstvertrauen, Verbundenheit oder Energie. Du steckst deine Energie in den Stock mit der Absicht diese dann einzusetzen für die Kraft, die du benötigst.


Dein Gefühl ausdrücken


Den Stock, den du auf deine Weise bemalt hasst, lässt dich spüren was für dich wichtig ist. Welche Wahl triffst du? Lässt du ein Stück deines Stockes unbemalt oder bemalst du diesen ganz? Benutzt du Farbe oder Schwarz-Weiß. Herrlich um in Einklang mit der Natur und dem Urholz zu sein. Eine hervorragende Möglichkeit, um deinen Kopf frei zu bekommen und in dir selbst zu ruhen. Die Ruhe genießen und zwischendurch herrlich mit Farben spielen.
Ein workshop für Jung und Alt!. Hast du noch nie einen Pinsel in deinen Händen gehalten? Kein Problem, ich gebe Anweisungen, um ein gutes Resultat zu erzielen und dein Kraftstock begleitet dich nach Hause.

Mehr Informationen, unter info und preisen!